Privacybeleid
metaalwerken-davis.be

Het Privacybeleid voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.metaalwerken-davis.be bezoekt.

1. Beheer
De website www.metaalwerken-davis.be staat onder beheer van Metaalwerken Davis bvba.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.metaalwerken-davis.be worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Wij zorgen voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens en kunnen de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken: Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan, en het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Metaalwerken Davis denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
Metaalwerken Davis maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Metaalwerken Davis de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. De bezoeker kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden. 3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over dit Privacybeleid terecht bij Metaalwerken Davis. De contactgegevens staan vermeld op de website.

5. Disclaimer
Metaalwerken Davis is gerechtigd de inhoud van de Privacybeleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Metaalwerken Davis. We verwerken persoonsgegevens van de bezoekers overeenkomstig:
• de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
• de algemene verordening gegevensbescherming van toepassing op 25 mei 2018.

We verwerken deze gegevens alleen voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van jouw reactie en uw verzoek om inlichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden en we geven ze niet door aan derden.

U hebt steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Gebruik hiervoor het contactformulier of stuur een mail naar info@metaalwerken-davis.be

Dit verzoek wordt gearchiveerd gedurende 2 jaar.